"Witamy na stronie WKSN ŚWIT WROCŁAW!
Jesteśmy organizacją sportową, która zrzesza osoby niesłyszące i słabosłyszące poprzez organizację zajęć i imprez sportowych. Na tej stronie będziemy podawać dokładne informacje i wydarzenia dotyczące naszego klubu"

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w ramach zadania budżetowego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowych wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pod tytułem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z wadą słuchu”

Link: www.umwd.pl i www.pfron.org.pl

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w ramach zadania budżetowego: Organizowanie regionalnych lub ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych pod tytułem „Aktywni na sportowo - dla osób niesłyszących”

AKTYWNI NA SPORTOWO - dla osób niepełnosprawnych z wadą słuch, zadanie polega na organizowanie cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne we Wrocławiu dla osób niesłyszących z Dolnego Śląska.

 

Link: www.umwd.pl i www.pfron.org.pl

Zarząd rWocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie 19a ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl w roku 2024 pod tytułem „Zajęcia dla kobiet niesłyszących w koszykówce – WKSN ŚWIT WROCŁAW 2024”

Link: www.wroclaw.pl

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w roku 2024 w ramach zadania budżetowego: Organizacja zajęć sekcji sportowych w roku 2024 pod tytułem „Współorganizacja zajęć sekcji sportowych Polskiego Związku Sportu Niesłyszących / WKSN ŚWIT WROCŁAW

 

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl w roku 2024 w ramach zadania budżetowego: Zajęcia i imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych w 2024 roku pod tytułem „Zajęcia i imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych – WKSN ŚWIT WROCŁAW 2024”

 

 

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w ramach zadania budżetowego: Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji sportu pod tytułem „Upowszechnianie i popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Zajęcia sportowe dla sportowców niepełnosprawnych – WKSN ŚWIT WROCŁAW w 2024”

 

 

 

Badanie sportowców dla klubu 

WKSN ŚWIT Wrocław

W dniach 7-9 maja 2021 r. w hali sportowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu, 
w ramach projektu pt. „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki”, dr Adam Szulc i dr Bartłomiej Niespodziński z Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzili badanie 25 sportowców (mężczyzn i kobiet)
z Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław. Dokonali pomiarów antropometrycznych zawodników, określili ich skład ciała oraz zmienne motoryczne, takie jak szybkość biegowa, czy też moc kończyn dolnych. Badania te byli bardzo ważne, ponieważ dadzą nam wiedzę o sposobach treningu, o przygotowaniu do zawodów sportowych. Dzięki projektowi zawodnicy trenujący w klubie WKSN „ŚWIT” będą wiedzieli jak trzeba trenować aby poprawić swoje wyniki, aby podnieść swój poziom sportowy. Cieszymy się bardzo z nawiązanej współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy dr Adamowi Szulcowi i dr Bartłomiejowi Niespodzińskiemu za wykonanie badań antropometrycznych i sprawnościowych naszych sportowców z klubu ŚWIT.

W najbliższym czasie zawodnicy klubu Świt Wrocław wypełnią również ankiety naukowe.

Kierownikowi Obiektów Sportowych Uniwersytetu Wrocławskiego, serdecznie dziękujemy za możliwość korzystania z auli sportowej.

Wpisy: 1 - 3 z 3

 

Szanowni Zawodnicy,

w imieniu Naszego Klubu sportowego oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat Projektu pt. "Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację i sport akademicki".

https://sportnieslyszacych.ukw.edu.pl/jednostka/wlaczenie-srodowiska-sportowcow-nieslyszacych

Projekt będzie realizowany w naszym klubie w 2021 roku.
Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszam wszystkich do udziału w Projekcie.

 

Wspierają nas:

 
 
 
 

 

Podaruj 1,5% podatku

za rok 2023

  

Fragment "Rozmaitości" - Nasza Historia z Józefem Hłumykiem.