"Witamy na stronie WKSN ŚWIT WROCŁAW
jest to organizacja sportowa które zrzesza osób niesłyszących i organizuje, zajęcie sportowe oraz imprezy sportowe, a na tej stronie będziemy podawać informację i wydarzenia wokół naszego klubu"

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław  informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław  w roku 2022 w ramach zadania budżetowego: Zajęcia
i imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych  w 2022 roku pod tytułem „Zajęcia dla sportowców niepełnosprawnych – WKSN ŚWIT WROCŁAW 2022”

 

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław  informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w roku 2022
w ramach zadania budżetowego: Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji sportu pod tytułem „Zajęcia sportowe dla sportowców niepełnosprawnych – WKSN ŚWIT WROCŁAW w 2022”

 

Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w roku 2022 w ramach zadania budżetowego: Organizacja zajęć sekcji sportowych w roku 2022 pod tytułem „Współorganizacja zajęć sekcji sportowych  Polskiego Związku Sportu Niesłyszących / WKSN ŚWIT WROCŁAW

 

„AKTYWNI NA SPORTOWO – DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNI Z WADAMI SŁUCHU”  

 

 

Badanie sportowców dla klubu 

WKSN ŚWIT Wrocław

W dniach 7-9 maja 2021 r. w hali sportowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu, 
w ramach projektu pt. „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących
w edukację akademicką i sport akademicki”, dr Adam Szulc i dr Bartłomiej Niespodziński z Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzili badanie 25 sportowców (mężczyzn i kobiet)
z Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław. Dokonali pomiarów antropometrycznych zawodników, określili ich skład ciała oraz zmienne motoryczne, takie jak szybkość biegowa, czy też moc kończyn dolnych. Badania te byli bardzo ważne, ponieważ dadzą nam wiedzę o sposobach treningu, o przygotowaniu do zawodów sportowych. Dzięki projektowi zawodnicy trenujący w klubie WKSN „ŚWIT” będą wiedzieli jak trzeba trenować aby poprawić swoje wyniki, aby podnieść swój poziom sportowy. Cieszymy się bardzo
z nawiązanej współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy dr Adamowi Szulcowi i dr Bartłomiejowi Niespodzińskiemu za wykonanie badań antropometrycznych i sprawnościowych naszych sportowców z klubu ŚWIT.

W najbliższym czasie zawodnicy klubu Świt Wrocław wypełnią również ankiety naukowe.

Kierownikowi Obiektów Sportowych Uniwersytetu Wrocławskiego, serdecznie dziękujemy za możliwość korzystania z auli sportowej.

Wpisy: 1 - 3 z 3

 

Szanowni Zawodnicy,

w imieniu Naszego Klubu sportowego oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat Projektu pt. "Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację i sport akademicki".

https://sportnieslyszacych.ukw.edu.pl/jednostka/wlaczenie-srodowiska-sportowcow-nieslyszacych

Projekt będzie realizowany w naszym klubie w 2021 roku.
Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszam wszystkich do udziału w Projekcie.

 

Wspierają nas:

 
 
 
 
 

 

Wsparcie:

 

 
       

 

 

Podaruj 1% Podatku